Get Adobe Flash player

บริการ Online

<<ตัวอย่าง ID Plan ปี 2563>>

<<ตัวอย่าง SAR ปี 2563>>
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สื่อการเรียนรู้

test

เผยแพร่ผลงาน

Form_report

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปรัชญา : รักหน้าที่ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม :: อัตลักษณ์ : วิชาการดี กีฬาเด่น ศิลปะยอด ดนตรีเยี่ยม นาฏศิลป์เลิศ

ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียน

โรงเรียนขามแก่นนคร ชนะเลิศการประกวดสถานศึกษาดีเด่น
ด้านการบริจาคโลหิต ระดับภูมิภาค ในโครงการเครือเจริญโภคภัณฑ

สนับสนุนเยาวชนไทยให้โลหิต
 วันที่ 26 พฤษภาคม 2557
ณ โรงแรม เอสเอฟบิชโฮเทล จังหวัดขอนแก่น
โดยได้รับเกียรติจากท่านนิภ
า สุวรรณสุจริต
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก
่น เป็นประธานในพิธี

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>

 

*********************************

โรงเรียนขามแก่นนครต้อนรับคณะศึกษาดูงานชมรม
TO BE NUMBER ONE

จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

วันที่ 20 พฤษภาคม 2557

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
*************************************

โรงเรียนขามแก่นนครจัดงานวันคล้ายวันสถาปณาโรงเรียน
ประจำปี 2557 วันที่ 9 มีนาคม 2557
โดยมีผู้อำนวยการนพรัตน์ จารย์โพธิ์ เป็นประธานในพิธี


ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
*************************************
งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 63

ละครประวัติศาสตร์ โรงเรียนขามแก่นนคร

 

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>


**************************

 

วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนขามแก่นนคร ประเภททีม ก.

 

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>

 

ลูกขามแก่นนครสร้างชื่อระดับประเทศ สร้างความภาคภูมิใจให้กับโรงเรียน
โดยคว้ารางวัล 10 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง
สร้างประวัติศาสตร์ในการคว้าแชมป์เหรียญทองอันดับ 1 ระดับประเทศ
การแข่งขันละครประวัติศาสตร์ เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน

สรุปรายการที่เข้าแข่งขัน 13 รายการ ผลการแข่งขันเป็นดังนี้

 

โรงเรียนขามแก่นนคร จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา
วันที่ 13 มกราคม 2557


ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>


**************************
โรงเรียนขามแก่นนครจัดโครงการขามแก่นนครร่วมใจบริจาคโลหิต
ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา วันที่ 31 มกราคม 2557


ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>

**********************************
การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึ
กษาแห่งชาติครั้งที่ 35 "มะขามหวาน"

วันที่ 27 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2557
1.นายอเนชา นาหนองตูม (4/9) เหรียญเงินรุ่นฟลายเวท 51 กิโลกรัม
2.นายวัชรพงษ์ ปัดชา (4/12) เหรียญทองรุ่นเบนตั้มเวท 54 กิโลกรัม
3.นายภานุพงษ์ เพียคำลือ (6/12) เหรียญเงินรุ่นไลท์เวท 60 กิโลกรัม
4.นายวีระพล จันทร์ศิลา ได้รับโล่ "ผู้ฝึกสอนมวยไทยสมัครเล่นดีเด่น"


****************************************

การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2556 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 22 มกราคม 2556

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
****************************************

คณะครูโรงเรียนขามแก่นนคร ร่วมกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 58
ประจำปี 2557 ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 16 มกราคม 2557

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
****************************************

การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2556 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 14 มกราคม 2556

 

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
****************************************

กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 และ ม 3

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
****************************************

โรงเรียนขามแก่นนครจัดงานงานคืนสู่เหย้า 30 ปี ขามแ่ก่นนคร ในวันที่ 21 ธันวาคม 2556 โดยได้รับเกีียรติจากผู้อำนวยการรังสรรค์ เถื่อนนาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เป็นประธานในงานและมอบโลห์ศิษย์เก่าดีเด่น 30 ปี ขามแก่นนคร โดยมีศิษย์เก่าลูกน้ำเงินแดง ร่วมงานกว่า 200 โต๊ะ

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
****************************************

โรงเรียนขามแก่นนครจัดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เพื่อหารายได้สร้างอาคารพยาบาลและห้องน้ำโรงเรียนขามแก่นนคร โดยมีผู้อำนวยการนพรัตน์ จารย์โพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนครท่านแรก เป็นประธานในการถวายผ้าป่าเพื่อ การศึกษาในครั้งนี้ โดยมีผ้าป่าสายผู้บริหาร คณะครู ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน สายอดีตผู้บริหารและครู และสายผู้ปกครองนักเรียน ร่วมถวายผ้าป่าในครั้งนี้ 21 ธันวาคม 2556

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
****************************************

โรงเรียนขามแก่นนครจัดกิจกรรมฉลองโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2555 โดยเคลื่อนขบวนจากศาลหลักเมือง เพื่อให้ชาวจังหวัดขอนแก่นได้ชื่นชมยินดีในการการที่โรงเรียนได้รับรางวัลอันสูงสุดนี้ ในวันที่ 20 ธันวาคม 2556

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
****************************************

โรงเรียนขามแก่นนครยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการวเรวรรณ เถื่อนนาดี และรองเบจมาศ แก้ววิศิษฐ์ เข้าสู่รั้วน้ำเงินแดง ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง โดยมีผู้บริหารสพม. 25 และผู้บริหารสถานศึกษา และคุณครูให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น 19 ธันวาคม 2556

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
****************************************

โครงการขามแก่นนครร่วมใจบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็
จพระเจ้าอยู่หัว
เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา
ณ หอประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร
วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
****************************************

โรงเรียนขามแก่นนครร่วมแสดงบนเวทีกลางในงานเทศกาลงานไหม ประจำปี 2556
โดยร่วมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมก
ับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในวันที่ 8 ธันวาคม 2556

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
****************************************

ผู้อำนวยการวีระเดช ซาตา นำคณะครู ผู้บริหาร ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 ณ ศูนย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
****************************************

โรงเรียนขามแก่นนครจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2556 ณ หอประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร วันที่ 4 ธันวาคม 2556

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
****************************************

พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในเทศกาลงานไหม จังหวัดขอนแก่น
ณ ศาลเทพารักษ์ (โรงช้าง) ประจำปี 2556
โดยโรงเรียนขามแก่นนครได้นำโดยผู้อำนวยการวีระเดช ซาตา
คณะครู ผู้บริหารและนักเรียนเข้าร่วมจัดพิธี
ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556


ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>  

<<คลิ๊ก>>

*********************************
โรงเรียนขามแก่นนครประกอบพิธีถวายราชสดุดี

เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๕๖

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
****************************************

การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนขามแก่นนคร
ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2556


ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
******************************
การสัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ผู้อำนวยการวีระเดช  ซาตา
เกี่ยวกับการดำเนินการกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนเป็นผลให้

ได้รับรางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างรักษามาตรฐาน
ระดับประเทศ 3 ปีติดต่อกัน โดยการสัมภาษณ์ของคุณเมษนี สถาวรินทุ
บริษัท อสมท.จำกัด (มหาชน) : ช่อง 9 อสมท. และออกอากาศ

ในวันที่ 10 ธันวาคม 2556 เวลา 07.33 - 07.38 น. ทางช่อง 9 อสมท.

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
*********************************
การประเมินสถานสีขาว ประจำปี 2556
โรงเรียนขามแก่นนครเข้ารับการประเมินสถานศึกษาสีขาว
โดยได้รับเกียรติจากผอ.ประวิทย์กาสา บุญจุฑาสิริกุล และคณะ

ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
******************************

รางวับรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับประเทศ การประกวดโครงการรักชาติถูกทาง

สร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี ๒๕๕๖ ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกั

และปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556


ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
***************************************

โรงเรียนขามแก่นนคร จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556
ระหว่างวันที่ 11 - 15 พฤศจิกายน 2556 โดยได้รับเกียรติจาก
นายยอดยิ่ง  จันทนพิมพ์ นายกเทศมนตรีเมืองศิลา
เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน


ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
***************************************

การประชุมเสวนาการนำนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ

"การรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา” ปี 2556

ที่โรงแรมโฆษะ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยโรงเรียนขามแก่นนคร
ได้ร่วมนำเสนอผลงานเกี่ยวกับนโยบายการเพิ่มและกระจายโอกาส

ทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ วันที่ 2 - 3 พฤศจิกายน 2556

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>

 

**************************
โรงเรียนขามแก่นนคร เข้ารับการประเมินสถานศึกษาแบบอย่าง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 7 ตุลาคม  พ.ศ. 2556

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
**********************************
นายวีระเดช ซาตา ผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร

นำคณะครูและนักเรียน เข้ารับรางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๕๖

วันอังคารที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖

ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ์ สำนักงาน ก.พ. ถนนดิวานนท์ จังหวัดนนทบุรี

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>

*************************

การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2556

โดยได้รับเกียรติจากนางสาวประภาพร สำเรียงจิตต์ ประธานกรรมการ

ดร.แสงสุรีย์ ดวงคำน้อย :: นายนิรันดร กากแก้ว

นางธนิกา โรจนไพฑูรย์ทิพย์ :: นางทิพาภรณ์  บุตรศรีสวย

ประเมินนางสาวณัฏฐ์นรี ศรีชัยมูล   นักเรียนระดับชั้น ม. 3/9
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาในวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
*************************
โรงเรียนขามแก่นนคร โดยการนำของ นายวีระเดช ซาตา ผู้อำนวยการ

พร้อมทั้งคณะครูและบุคลากร ยินดีต้อนรับคณะกรรมการผู้มาติดตามตรวจสอบ

และประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

โดยการนำของ นายโสภณ มาตราสงคราม ประธาน
นายสมศักดิ์ พลเดช และ นางศุภิสรา มูลประสาน

ด้วยความยินดียิ่ง

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
**********************************

โรงเรียนขามแก่นนครโดยการนำของ นายวีระเดช ซาตา

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ชยานนท์ มนเพียรจันทร์

เนื่องในโอกาศจบการศึกษา ศึกษาศาสตร์ดุษฎีบันฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

และขอแสดงความยินดีกับ พันเอกสุจิรชัย มหาธรรม

เนื่องในโอกาส จบหลักสูตรวิทยาลัยกองทัพบก

 ในวันที่ 30 กันยายน 2556

 

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
**********************************

 สู่....เส้นชัยแห่งเกียรติยศ

โรงเรียนขามแก่นนครจัดงานเกษียณอายุราชการให้กับ
ผู้บริหารและคณะครู จำนวน 6 ท่าน ในวันที่ 19 กันยายน 2556


ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
**********************************
โครงการพัฒนาเครือข่ายศูนย์เพื่อนใจ To Be Number One
โดยจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25
หลักสูตร นักเรียนแกนนำ ณ หอประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร 27 สิงหาคม 2556

ภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>

***********************************************

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี และการประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน

ประจำปีการศึกษา 2556 โดยผู้อำนวยการวีระเดช  ซาตา ได้รายงานความก้าวหน้า
ของการพัฒนาโรงเรียนให้กับผู้ปกครองนักเรียน ม. 1-6 ได้รับทราบ

และผู้ปกครองนักเรียนได้ประชุมร่วมกับครูที่ปรึกษา เพื่อหาแนวทางการพัฒนานักเรียน
ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2556

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>

***********************************************

โรงเรียนขามแก่นนคร โดยการนำของผู้อำนวยการวีระเดช ซาตา พร้อมทั้งคณะครู

และบุคลากรทางการศึกษาได้จัดการดำเนินการต้อนรับ อำนวยความสะดวก

โครงการแรลลี่วิชาการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25

วันที่ 26 สิงหาคม 2556

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>

 

*******************************

 

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556

"ทันโลก ทันวิทย์ จุดประกายความคิดสู่อาเซียน"
และกิจกรรม thailand go green "ฉลาดกิน ฉลาดอยู่ ฉลาดใช้พลังงานทดแทน 
วิถีไทยสู่สังคมสีเขียว" ระหว่างวันที่ 13 - 16 สิงหาคม 2556


ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>

*******************************

กรมทหารม้าที่ ๖ ร่วมกับโรงเรียนขามแก่นนคร และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

ได้จัดการอบรมความรู้สู่อาเซียน ให้กับนายทหาร ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 23 สิงหาคม 2556

 

 

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
**********************

 

 

ร่วมแสดงความยินดีกับวงขามแก่นนครแบนด์ 
โรงเรียนขามแก่นนคร
1 ใน 3 ตัวแทนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2556
ณ เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น
ในโครงการ "บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน" ปีที่ 3
และจะเข้าแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ ในวันที่ 2 กันยายน 2556
ณ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

**********************

 

ผู้อำนวยการวีระเดช ซาตา นำคณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมกิจกรรมถวายพระพร

เนื่องใวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556 ณ ศูนย์กาญจณาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 12 สิงหาคม 2556

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
**********************
ผู้อำนวยการวีระเดช ซาตา ผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่น
นคร 
นำคณะผู้บริหารคณะครู นักเรียน จัดกิจกรรมถวายพระพรเนื่องใ

วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556 โดยในการจัดกิจกรรมในครั้งน
ี้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึ
กษาศาสนาและวัฒนธรรมได้จัด
กิจกรรมอาเซียนศึกษา เทิดไท้องค์ราชินี 
วันที่ 9 สิงหาคม 2556


ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>

กิจกรรมอาเซียนศึกษา


ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>

กิจกรรมทำบุญตักบาตร


ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>

**************************************
วันที่ 8 สิงหาคม 2556 เทศบาลเมืองศิลา โดยการนำของนายยอดยิ่ง จันทนพิมพ์
ได้จัดงานวางพานพุ่มเนื่องในวโรกาส วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม

ซึ่งทางโรงเรียนขามแก่นนคร โดยการนำของ

นายวีระเดช ซาตา และรองผู้อำนวยการทั้ง 4 กลุ่มงาน ได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

 

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
*************************************

วันที่ 18 กรกฎาคม 2556 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนขามแก่นนครได้จัดกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้คืนสู่ธรรมชาติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อถวายพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2556

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
*************************************

 

วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม พุทธศักราช 2556

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์

ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นำ นักเรียน นักศึกษา จำนวน 202 คน และผู้แทนสถานศึกษา จำนวน 154 แห่ง
ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2555 เฝ้าทูลละอองพระบาท

รับพระราชทานรางวัลการนี้ โดยผู้อำนวยการวีระเดช  ซาตาและนายสหราช จันทร์ลุน
เข้ารับพระราชทานรางวัลโรงเรียนและนักเรียนพระราชทานในครั้งนี้


ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
*************************************

ชมรม To Benumber One โรงเรียนขามแก่นนคร
ก้าวเข้าสู่ต้นแบบระดับทอง ระดับประเทศ  ปีที่ 1
โดยนำเสนอผลการดำเนินงานในงาน "มหกรรมรวมพล To be number One"
ประจำปี 2556  ระหว่างวันที่ 14 - 15 กรกฎาคม 2556 
ณ อิมแพคเมืองทองธาณี

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
************************

โรงเรียนขามแก่นนครจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตโดยใช้หลักบวร
ตามโครงการขามแก่นนครร่วมใจทำความดีปีมหามงคล
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชนี ในวันที่ 12 กรกฏาคม 2556
โดยมีผู้ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 589 คน และได้เลือดทั้งสิ้น 517 ยูนิต
โรงเรียนขามแก่นนครขอขอบพระคุณทุกท่่านที่ร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้


ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>

สรุปผลการบริจาคโลหิต <<คลิ๊ก>>

**************************************
โรงเรียนขามแก่นนคร นำโดยนายวีระเดช ซาตา ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 และโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ร่วมกันจัดงานการประกวดการแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 2 กรกฏาคม 2556

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
*************************************

1 ก.ค.56 กองลูกเสือโรงเรียนขามแก่นนคร และกองลูกเสือจากกโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดขอนแก่น กว่า 7 พันคน เข้าร่วมพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2556 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น นำโดย นายสิทธิพร จำปาวงษ์ เป็นประธาน พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่กองลูกเสือดีเด่นโรงเรียนต่าง ๆ 

 

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
*************************************

โรงเรียนขามแก่นนคร จัดงานวันสุนทรภู่

กวีเอกของโลก ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
*************************************

"คุณพระอาจารย์อ้าง  อาจสู้สาคร"

พิธีไหว้ครู ประจำีปีการศึกษา  2555 โรงเรียนขามแก่นนคร 
วัันที่  20  มิถุนายน  2556


ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
*************************************


ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
*******************************
โครงการฝึกอบรมลูกเสืออาสา กกต. 
เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย
ชมภาพเพิ่มเติม >>คลิ๊ก<<

 

******************************************************

นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตร

สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ให้กับโรงเรียนขามแก่นนครที่มีผลการประเมิน
การดำเนิน
งานผ่านเกณฑ์สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2556 ที่ห้องประชุมสิริสำอาง โรงเรียนกัลยาณวัตร


โรงเรียนขามแก่นนคร โดยการนำของ นายวีระเดช ซาตา พร้อมคณะครู และ สภานักเรียน

ร่วมกันจัดกิจกรรม "ตุ้มน้อง คล้องสายสัมพันธ์น้องพี่ " ประจำปีการศึกษา 2556 
วันที่ 8 มิถุนายน 2556

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>

 

*****************************

นายวีระเดช ซาตา พร้อมทั้งคณะครูและนักเรียนโรงเรียนขามแก่นนคร

ร่วมกับ กองพันทหารม้าที่ 6นำโดย พ.อ.จุมพล จุมพลภักดี

ร่วมทอดถวายผ้าป่าและเครื่องเสียง แด่วัดโนนชัยวราราม วันที่ 6 มิถุนายน 2556

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>

*****************************

ประเมิน TO BE NUMBER ONE ระดับทอง 2556

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>

*****************************

อบรมเชิงปฏิบัติการ เศรษฐกิจพอเพียง

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>

*****************************

ชาวขามแก่นนครร่วมใจ ตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>> :: <<คลิ๊ก>>
*****************************
ปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 และ ปีที่ 4 

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
*****************************

ขามแก่นนครกีฬาเด่น โรงเรียนขามแก่นนครแสดงความยินดีกับ
นายภานุพงษ์ เพียคำลือ นักเรียนชั้น ม. 5/12 ชนะเลิศเหรียญทอง
การแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น รุ่น ไลท์เวท (น้ำหนักไม่เกิน 60 กิโลกรัม)
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 29 มหาสารคามเกมส์
ระหว่างวันที่ 17 - 28 มีนาคม 2556


ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
*****************************
รายงานตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

 

ชมภาพเพิ่มเติม >>>คลิก<<<

************************

การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.)

ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ
ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนขามแก่นนคร

ชมภาพเพิ่มเติม >>>คลิก<<<

************************

การประเมินสถานศึกษาสีขาม ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
โรงเรียนขามแก่นนคร วันที่ 20 มีนาคม 2555

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
*****************************
การประกวดสถานศึกษาดีเด่นด้านการบริจาคโลหิต ระดับภูมิภาค
ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 19 มีนาคม 2556

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
***********************************
กิจกรรมวันสถาปณาโรงเรียน ประจำปี 2556
โดยมีผู้อำนวยการนพรัตน์ จารย์โพธิ์ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนขามแก่นนคร
พร้อมด้วยผู้อำนวยการวีระเดช  ซาตา คณะผู้บริหาร คณะครู
บุคลากรทางการศึกษา อดีตคุณครูโรงเรียนขามแก่นนคร
ร่วมกันทำบุญเนื่องในวันสถาปณาโรงเรียนขามแก่นนคร 

วันที่ 9 มีนาคม 2556

ชมภาพเพิ่ม  <<คลิ๊ก>>
************************ 

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน ม. 1

โดยศึกษาโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ เขื่อนอุบลรัตน์และ
สวนสัตว์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2556

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
****************************
โรงเรียนขามแก่นนครขอแสดงความยินดีกับคุณครู
ที่ได้รับรางวัลครูดีในดวงใจจากวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ประกอบด้วย

คุณครูพิกุลรัตน์ บรรดาศักดิ์ไพศาล   คุณครูอรพิน สรรเสริญสุข
คุณครูประภัสสร โพธิจักร คุณครูกฤติยา อึ้งปัญสัตวงค์
19 กุมภาพันธ์ 2556


ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
****************************
พิธีเปิดอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

โรงเรียนขามแก่นนครขอกราบขอบพระคุณ

ท่านดร.ชินภัทร ภูมิรัตน

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประธานในพิธีและผู้มีเกียรติทุกท่านที่เข้าร่วมเข้างานในครั้งนี้

โรงเรียนขามแก่นนครได้จัดพิธีเปิดอาคารเรียนอย่างยิ่งใหญ่

และสมภาคภูมิเป็นเกียรติประวัติสูงสุดอีกหน้าหนึ่งที่จะบันทึกไว้

ในใจของเราชาวขามแก่นนครทุกคน 5 กุมภาพันธ์ 2556
 


ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
***********************************
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
ณ จังหวัดหนองคาย วันที่ 6 มีนาคม 2556

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
*************************
โรงเรียนขามแก่นนคร ได้รับเกียรติจากจังหวัดขอนแก่นให้ดำเนินการ
จัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2556 ณ หอประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร
วันที่ 5 มีนาคม 2556

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
********************************
โรงเรียนขามแก่นนครจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2555
ให้กับนักเรีัยนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีการแนะแนวทางชีวิตให้
กับนักเรียน โดยได้รับเกียรติจากครูเกียรตยศ
ดร.กษม  ชนะวงศ์ อธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
***************************

โรงเรียนขามแก่นนครแสดงความยินดีกับนักเรียน
ที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน นักเรียนมีคุณธรรมดีเด่น
และนักเรียนระดับชั้น ม.6 ที่สอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556

ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
*********************************** 

วีดีโอละครประวัติศาสตร์ ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 62

วีดีโอวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนขามแก่นนครแข่งขันระดับประเทศ

ลูกขามแก่นสร้างชื่อระดับประเทศ สร้างความภาคภูมิใจให้กับโรงเรียน
โดยคว้ารางวัล 8 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง
สร้างประวัติศาสตร์ในการคว้าเหรียญทองอันดับ 1 ระดับประเทศ
การแข่งขันละครประวัติศาสตร์ เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ผลการแข่งขันเป็นดังนี้ชมภาพเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
รายชื่อนักเรียนและผู้ฝึกสอน <<คลิ๊ก>>
***************************

********************************************

 
 

ผู้บริหารโรงเรียน

นายศุภกิจ  สานุสัตย์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

นายกฤตกร เศรษฐโสภณ
รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักเรียน

 

นางสาววิภาวรรณ  โกธิศรี
รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ

 

นางจิรพา  บุญประกอบ
รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
 
 
 

Who's Online

มี 8 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติการเยี่ยมชม

1221486
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สับดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
0
90
145
431426
2959
5240
1221486

Your IP: 18.207.133.27
Server Time: 2022-06-28 00:00:57